Mapovanie

Prehrať video

MAPOVANIE

UAV technológie rýchlo a efektívne dokážu fotografovať rozsiahle aj menšie územia a areály. Mapovaním územia získame potrebné dáta pre spracovanie aktuálnej mapy v digitálnej alebo papierovej podobe, či karte.

Mapy môžeme vyhotoviť v rôznych spektrách, napr. výšková mapa, ortofoto mapa, je možné tieto mapy prekrývať reálnymi mapovými vstvami z ďalších podkladov. Mapové vrstvy dokážeme spojiť v kalibračných bodoch, ktoré obsahuje jej digitálne prevedenie. Výsledná mapa je vo vysokom rozlíšení, obvykle v kvalite 3 cm povrchu (objektu) / 1pix rozlíšenia mapy. Štandarne mapy otvoríte ako bežnú fotografiu formátu .jpg v rozlíšení nad 30,000×30,000pix v závislosti od rozlohy.

Zistiť viac

Ponuka z UAV dát:

Prehrať video

Orotofoto mapa

vyhotovená pomocou dronu dosahuje až rozlíšenie 2cm/px, čo znamená že jeden pixel na mape predstavuje 2cm reálnej veľkosti. Mapy sú dodávané v rôznych mierkach podľa potreby a prispôsobené aj na veľkoformátovú tlač napr. A0.

Prehrať video

Výšková mapa

slúži na rýchly prehľad výškových hodnôt a výškových rozdielov na danom území. Mapy obsahujú graf výškovej legendy alebo kótované výškové označenie vrstevníc podľa požiadaviek. Mapy sú dodávané v digitálnej podobe na USB alebo v tlačenej podobe.

Mapbotix

aplikácia ktorá slúži na rýchly prehľad nad územím, je možné priamo porovnávať situáciu v rôznych časových obdobiach, poznámkovať a označovať miesta záujmu. ​

Benefity z UAV dát:

Nadhľady

na firemné porady

Podklady

pri terénnych úpravách

Rýchle meranie

rozmerov jednoduchým pravítkom

Logistické prehľady

 s rozmermi

Pravidelné monitorovanie

územia

Výstupné produkty:

SMART APLIKÁCIA MAPBOTIX:

UAV DÁTA: mapovanie územia pomocou UAV pre tvorbu ortofoto mapy, výškové mapy, termo mapy, multispektrálne mapy.

SPRACOVANIE: spájanie desiatok až tisícov fotiek do jednej kvalitnej mapy s vysokým rozlíšením.

NÁSTROJE: porovnávanie územia v rôznych mapových vrstvách, zápisník notes a grafické znázorňovanie paint.

DATABÁZA: máp území v rôznych časoch.

FORMÁT: .exe pre PC, .apk pre android zariadenia.

READY TO PLAY: dostanete od nás nakonfigurovaný tablet a naprogramovanú aplikáciu na SD karte s UAV obsahom.

Náročnosť na

ZBER UAV DÁT

0%

SPRACOVANIE DÁT

0%

VEĽKOFORMÁTOVÁ
MAPA V MIERKE:

UAV DÁTA: ortofoto mapa, výšková mapa, termo-mapa územia, objektu alebo areálu v reálnej mierke napr. 1:1000.

SPRACOVANIE: spájanie desiatok až tisícov fotiek do jednej kvalitnej mapy s vysokým rozlíšením.

FORMÁT: vytlačený výkres A1 a väčšií.

READY TO USE: praktické znázorňovanie pracovaných procesov, či plánovaných zmien, jednoduché meranie rozmerov pomocou pravítka.

Náročnosť na

ZBER UAV DÁT

0%

SPRACOVANIE DÁT

0%

QR KARTA
ORTOFOTO MAPA:

UAV DÁTA: orthofoto mapa, výšková mapa územia, objektu alebo areálu.

SPRACOVANIE: exportovaná mapa s vysokým rozlíšením, rozlišovanie objektov o veľkosti od 10cm.

FORMÁT: plastová karta veľkosti 8,55cm x 5,38cm.

READY TO PLAY: prezeranie mapy jednoduchým načítaním QR kódu z karty pomocou mobilu alebo tabletu.

Náročnosť na

ZBER UAV DÁT

0%

SPRACOVANIE DÁT

0%