Meranie

Prehrať video

MERANIE

aktuálne presné anformácie o rozmeroch a polohe objektov. Fotogrametria využíva technológie optických, fotografických a geometricko-matematických metód pre výpočet rozmerov na základe digitálnej fotografie.

Na základe fotogrametrie dokážeme zmerať dĺžky, šírky, výšky, plochy a objemy takmer akéhokoľvek objektu. Získavajú sa tak prehľadné reporty skladu či zásob materiálu. Pre maximálnu presnosť merania využívame pozemné body merané satelitným systémom s presnosťou 5 cm. 

Zistiť viac

Ponuka z UAV dát:

Prehrať video

Protokol merania

dokument, ktorý obsahuje výsledky meraní, odchýlky merania, a všetky podrobnosti, ktoré vám dávajú maximálny prehľad nad skladom. Spracovaný a odoslaný do niekoľkých hodín až dní po meraní.

Prehrať video

Stockbotix

aplikácia ponúka údaje vyhodnotené z meraní v časovom slede, ľahko a v prehľadnej forme vo vašom mobile, tablete alebo PC teda vždy poruke aby bol prístup k dátam čo najrýchlejší, zároveň aj v grafickej forme pre rýchle porozumenie. Dáta sú bezpežne chránené pod loginom na Váš účet.

Benefity z UAV dát:

Zameranie

polohy

Meranie

rozmerov

Výmera

plôch

Meranie

objemov

Projektové podklady

pre programy CAD

Rezy a profily

objektov

Reporty skladov

týždenné/mesačné

Inventúry

objektov nepravidelných tvarov

Výstupné produkty:

SMART APLIKÁCIA STOCKBOTIX:

UAV DÁTA: pravidelné mapovanie územia za účelom celkových prehľadov skladov.

SPRACOVANIE: meranie reálnych kubatúr, rozmerov na mapovanom území v prehľadnej grafickej podobe s vypočítanými hodnotami a odchýlkou merania.

NÁSTROJE: prehľady pravidelných meraní, zápisník notes a grafické znázorňovanie paint.

DATABÁZA: skladových lokalít a skladových miest.

FORMÁT: .exe pre PC, .apk pre android zariadenia a .app pre iOS smart zariadenia.

READY TO PLAY: stiahnutím aplikácie z market place alebo priamou inštaláciou na zariadenie.

Náročnosť na

ZBER UAV DÁT

0%

SPRACOVANIE DÁT

0%

GRAFICKÉ A DÁTOVÉ NADHĽADY:

UAV DÁTA: jednorázové mapovanie územia za účelom merania.

SPRACOVANIE: meranie reálnych kubatúr, rozmerov na mapovanom území v prehľadnej grafickej podobe s vypočítanými hodnotami a odchýlkou merania.

DATABÁZA: skladových sektorov a skladových miest.

FORMÁT: dokumenty .pdf. a grafické nadhľady .jpg.

PLUG & PLAY: na akomkoľvek zariadení s podporou pripojenia USB média.

Náročnosť na

ZBER UAV DÁT

0%

SPRACOVANIE DÁT

0%

DOKUMENT
PROTOKOL MERANIA:

UAV DÁTA: jednorázové mapovanie územia za účelom merania.

SPRACOVANIE: meranie reálnych kubatúr, rozmerov na mapovanom území v prehľadnej grafickej podobe s vypočítanými hodnotami a odchýlkou merania.

FORMÁT: dokument A4 alebo .pdf.

DOSTUPNOSŤ: do 72hodín od merania.

Náročnosť na

ZBER UAV DÁT

0%

SPRACOVANIE DÁT

0%