3D projektovanie

Prehrať video

3D PROJEKTOVANIE

predstavuje služby spojené s grafickým navrhovaním či skenovaním priestoru interiéru/exteriéru pomocou robotov, vykresľovaním štruktúry povrchu, používaním reálnej mierky a veľkosti objektov. Digitálne 3D modely spracúvame na základe reálnych UAV fotografií objektu alebo presného rozmerového napr. CAD návrhu a designu na mieru. 

Navrhnuté 3D objekty/priestory vytvárajú podklady do 3D vizualizácií natočených virtuálnu kamerou alebo môžu byť zobrazované v interaktívne formou hry v 3D okuliaroch, čo poskytuje jedinečné prevedenie Vašich prezentačných zámerov. Najlepšou voľbou je spojenie viacerých vizualizácií, vlastného designu a virtuálnej reality do jedného výsledného produktu. Tvoríme univerzálne výsledky preto aby sme zabezpečili kompatibilitu rozširovania pre všetky platformy a tým pre poskytovali maximálne prezentačné možnosti.

ZISTIŤ VIAC

Ponuka uav dát:

Prehrať video

Digitálny 3D model

vyhotovený z fotografií získaných za pomocou UAV a spracovaný pomocou 3D softvérov. Model je dodávaný na USB s technológiou Plug&Play na spustenie a prehliadanie celého objektu zo všetkých strán.

Prehrať video

Tlačený 3D model

až do 1 metra štvorcového.​ V rôznych mierkach upravovaný podľa predstáv zákazníka, či už ide o pridanie alebo odstránenie objektov z modelu. Výborná pomôcka pri každej stavbe.

Prehrať video

3D procesné video

vyhotovené v digitálnom priestore na mieru a za účelom jeho použitia. Vieme spracovať akýkoľvek scenár a réžiu následne odtočiť virtuálnou kamerou v navrhnutom priestore.

Prehrať video

VR 3D priestor

vo Virtuálnej Realite, je možné sa pohybovať, zobrazovať či interaktovať s jednotlivými 3D objektami v interiéri či exteriéri (pomocou virtuálneho UAV), poskytujeme spracovanie, programovanie a designovanie špeciálnych firemných VR showroomov alebo hier na mieru.

Prehrať video

3D Simulácie

predstavujú grafické projekty, ktoré majú reálny priestorový základ a zobrazujú variabilné procesy prostredia napr. simulácia tieňa, pohybu objektov, či počasia.

Benefity z UAV dát:

Prezentačné

promo 

Grafické návrhy

priestorov interiéru a exteriérov

Simulácie

v procese a v čase

Tvorba animácií

podľa vlastného scenára

Tvorba digitálnych prostredí

firemných 3D showroomov do VR okuliarov

Výstupné produkty:

USB MÉDIUM
DIGITÁLNY 3D MODEL:

UAV DÁTA: povrchová rozmerová štruktúra 3D point cloud objektu a textúra reálneho objektu

SPRACOVANIE: fotografovanie objektu, exportovanie digitálneho 3D modelu, modifikácie 3D modelu, nastavenie spúšťateľného USB pre platformy Windows a MacOS na prehliadanie.

FORMÁT: súbor .obj, .fbx alebo .stl 

PLUG & PLAY: na akomkoľvek PC s pripojením USB média, bez inštalácie softvéru. 

Náročnosť na

ZBER UAV DÁT

0%

SPRACOVANIE DÁT

0%

QR KARTA
DIGITÁLNY 3D MODEL:

UAV DÁTA: povrchová rozmerová štruktúra 3D point cloud objektu a textúra reálneho objektu.

SPRACOVANIE: fotografovanie objektu, exportovanie digitálneho 3D modelu, modifikácie 3D modelu, uloženie 3D modelu na QR kód.

FORMÁT: plastová karta veľkosti 8,55cm x 5,38cm.

SCAN TO PLAY: prehliadanie 3D modelu jednoduchým načítaním QR kódu pomocou kamery na mobile alebo na tablete. 

Náročnosť na

ZBER UAV DÁT

0%

SPRACOVANIE DÁT

0%

QR KARTA
PROMO VIDEO:

UAV DÁTA: prezentačné video zábery z nadhľadom natočené podľa požiadavky.

SPRACOVANIE: natočenie a zostrihanie videa, pridanie efektov do videa, pridanie textových popisov do videa a uloženie videa na QR kód.

FORMÁT: plastová karta veľkosti 8,55cm x 5,38cm.

SCAN TO PLAY: prehratie videa jednoduchým načítaním QR kódu pomocou kamery na mobile alebo tablete.

Náročnosť na

ZBER UAV DÁT

0%

SPRACOVANIE DÁT

0%

HERNÁ APLIKÁCIA
VR SET:

3D PROJEKTOVANIE: grafické 3D návrhy, 3D priestorov interiéru alebo exteriéru, skenované pomocou UAV alebo vytvorené podľa presných rozmerových špecifikácií. 

SPRACOVANIE: naprogramovanie funkcií ovládania prvkov pohybu, vloženie textových blokov na miesta do programu, následný export výslednej aplikácie spustiteľnej na VR, testovanie aplikácie a nastavenie PC zariadenia.

NÁSTROJE: interaktívna prehliadka 3D prostredia z pohľadu prvej osoby pomocou zobrazovacieho setu VR, ovládanie prvkov prostredia pomocou ovládačov v rukách, vlastné funkcionality ovládania podľa účelu použitia.

FORMÁT: VR 3D aplikácia .exe na USB médiu, VR okuliare a ovládače na pohyb, možnosť dodania aj PC alebo notebooku s potrebnou konfiguráciou.

PLUG & PLAY: spustením aplikácie a nasadením VR setu.

Náročnosť na

ZBER UAV DÁT

0%

SPRACOVANIE DÁT

0%

TLAČENÝ 3D MODEL V MIERKE:

3D PROJEKTOVANIE: nasnímanie objektu pomocou UAV zo všetkých strán, spracovanie jeho digitálnej 3D kópie.

SPRACOVANIE: 3D tlač digitálneho 3D objektu s možnosťou nastavenie kvality tlače a rozmerov modelu v mierke.

FORMÁT: model s podstavou do 1m2 a výškou maximálne 30cm.

Náročnosť na

ZBER UAV DÁT

0%

SPRACOVANIE DÁT

0%