Inšpekcie

Prehrať video

INŠPEKCIE

Pomocou technológie UAV(dronov) a špecifických softvérových nástrojov zabezpečujeme rôzne druhy inšpekčných prác. Ponúkame rýchle a efektívne nasadenie aj v ťažko-dostupnom teréne a tak možnosť rýchlo a bezpečne získať kvalitné dáta. 

Vďaka pokrokovým riešeniam a nášmu kvalifikovanému pracovnému tímu uskutočníme zber detailných fotografií, termodiagnostiku a meranie rôznych druhov veličín, čo umožní poskytnúť podklady na kvalitnú inšpekciu. Zber dát vykonávame pomocou UAV platformy, viacerých druhov senzorov a kamier. Spojením viacerých druhov dát dokážeme objekt preskúmať a podrobne zaznamenať jeho aktuálny stav, prevádzkovateľ tak môže vykonávať preventívne kontroly alebo rýchle servisné zásahy. Inšpekčné práce sú vhodnou voľbou pre celkovú kontrolu objektu s maximálne detailným nádhľadom

ZISTIŤ VIAC

Ponuka uav dát:

Prehrať video

Detailné fotografie

vyhotovujeme až s 30x optickým a 6x digitálnym približením, s rozlíšením FULL HD, čo odhalí vizuálne poškodenia zariadení, korózny stav, či poškodenia konštrukčných spojov kdekoľvek.

Prehrať video

Detailné video

natočíme v teréne na zariadení, dodáme Vám požadované pohľady na objekt zhora, či z podhľadu. Detailné dáta sú dostupné hneď po prístáti UAV na USB kľúči.

Prehrať video

Termodiagnostika

vykonávaná za použitia infračervenej kamery, umožňuje zaznamenávať videá až 30fps a vyhotovovať fotografie v rozlíšení 640x512. Bez-kontaktným meraním z bezpečnej vzdialenosti je možné merať teplotu od -40°C do +550°C.

Prehrať video

Smart aplikácia

obsahuje množstvo UAV fotografií a dát, môžete si prehliadať objekt zo všetkých strán detailne z akéhokoľvek miesta na tablete alebo PC zariadení, hodnotiť stav zariadení, porovnávať stav komponentov s postupným plynutím času, ale predovšetkým identifikovať problémy a hodnotiť ich priority.

Benefity z uav dát:

Lokalizácia

nadmerne prehrievaných miest

Detailné skúmanie

na neprístupných miestach

Nadhľady a podhľady

objektov

Monitorovanie

štrukturálnych a povrchových zmien

Zaznamenávanie problémov

na konštrukciách s odstupom času

Výstupné produkty:

SMART APLIKÁCIA
VIEWBOTIX:

UAV DÁTA: množstvo detailných fotografií, natočené detailné video a nadhľady termodiagnostikou z terénu.

SPRACOVANIE: triedenie a importovanie zberových dát do aplikácie.

NÁSTROJE: zobrazenie technických datasheetov, zápisník notes na zaznamenávanie problémov a grafické znázorňovanie paint.

DATABÁZA: fotodáta v jednotlivých časoch a databáza až detiatok inšpekčných objektov.

FORMÁT: .exe pre PC, .apk pre tablet.

READY TO PLAY: dostanete od nás nakonfigurovaný tablet a naprogramovanú aplikáciu na SD karte s kompletným UAV obsahom.

Náročnosť na

ZBER UAV DÁT

0%

SPRACOVANIE DÁT

0%

USB MÉDIUM
TERMODIAGNOSTIKA:

UAV DÁTA: fotografie z bezkontaktného merania teploty na zariadeniach.

SPRACOVANIE: exportované protokoly FLIR s prehľadom nameraných teplôt, filtrovanie najchladnejších alebo najhorúčejších miest z fotografií, meranie teploty komponentov objektu.

DATABÁZA: jednotlivých komponentov objektu, databáza viacerých objektov.

FORMÁT: dokukemty .pdf, rádiometrické fotografie .jpg.

PLUG & PLAY: na akomkoľvek zariadení s podporou pripojenia USB média.

Náročnosť na

ZBER UAV DÁT

0%

SPRACOVANIE DÁT

0%

USB MÉDIUM
TECHNICKÁ INŠPEKCIA:

UAV DÁTA: netriedené detailné fotografie a detailné video z inšpekcie celého objektu, všetkých častí a komponentov.

SPRACOVANIE: popis fotografií lokalitou z kadiaľ boli nafotené.

DOSTUPNOSŤ: ihneď po pristátí drona.

FORMÁT: univerzálne súbory .jpg a .mp4.

PLUG & PLAY: na akomkoľvek zariadení s podporou pripojenia USB média.

Náročnosť na

ZBER UAV DÁT

0%

SPRACOVANIE DÁT

0%